Startersadvies

Waag je de sprong naar het ondernemerschap, dan is Kantoor Vandaele jouw uitgelezen partner vanaf het prille begin. Dankzij onze persoonlijke begeleiding en nauwgezette opvolging ben je goed gewapend om een vliegende start te nemen als zelfstandige.

Wij begeleiden jou met de grootste zorg en aandacht bij de opstart van een nieuwe zaak en/of overname van een bestaand bedrijf. We zijn vertrouwd met starters, vrije beroepen en KMO’s, zowel eenmanszaak als vennootschap, zowel bijberoep als hoofdberoep.

Voorafgaand aan de effectieve opstart wordt, aan de hand van een analyse van je persoonlijke situatie, bekeken wat de verschillende mogelijkheden zijn om je zelfstandige activiteit uit te oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële haalbaarheid, wordt een afweging eenmanszaak/vennootschap gemaakt, worden de gevolgen van je sociaal statuut (hoofdberoep/bijberoep) in kaart gebracht, wordt het meest geschikte BTW-regime bepaald, …

 • Opmaak financieel plan/haalbaarheidsplan
 • Keuze van vennootschapsvorm en bepaling eigen inbreng
 • Begeleiding bij oprichting vennootschap, correspondentie met notaris
 • Begeleiding en advies bij opstart aanwerving van een eerste personeelslid
 • Begeleiding bij de aanvraag van eventuele subsidies en premies
 • Begeleiding bij het indienen van een kredietdossier
 • Aanvraag ondernemingsnummer
 • Identificatie BTW
 • Inschrijving KBO
 • Aansluiting sociaal verzekeringsfonds / sociaal secretariaat (indien personeel)
 • Aanvraag nodige vergunningen en erkenningen